Жаровська Галина Петрівна (нар. 1969) — український правознавець, докторка юридичних наук (2019 р.), доцентка (2008 р.) експерт в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права.

Представник школи кримінального права та кримінології — розробка новітнього законодавства на основі теоретичних надбань правової науки, міжнародного досвіду та напрацювань практичних органів для забезпечення якості кримінального законодавства у сфері боротьби із злочинністю; забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі дослідницької компоненти в освітніх програмах. Керівник науково-дослідної теми «Протидія кримінальним правопорушенням: теоретико-прикладні проблеми».

Професійна діяльність:

Трудову діяльність розпочала 1 серпня 1988 року вихователем дитячої установи смт. Яблунів, Косівського р-ну, Івано-Франківської області. З 16.08.93 по 11.0997 рр. вчитель Шешорської неповної середньої школи.

За З вересня 2000 року працює в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. За 21,5 роки стажу роботи пройшла шлях викладача-стажиста кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету; з 2002 року – асистент кафедри, з 01.06.2005 року доцент кафедри кримінального права і криміналістики. З січня 2016 року по теперішній час обрана завідувачкою кафедри кримінального права і криміналістики (нині кафедра кримінального права). Працює над розбудовою національної вищої школи на засадах, визначених Болонською декларацією та реформуванням юридичної освіти в Україні.

Входила до складу спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій з права в Інституті держави і права імені В.М. Корецького (м. Київ). Має більше 70 наукових публікацій: монографій, статей, та брошур з права. Входила до складу авторського колективу «Великої української юридичної енциклопедії», том 18 : Кримінологія. Кримінально-виконавче-право, в роботі над виданням об’єднались провідні вчені- юристи з усієї України.

Брала участь в роботі експертних груп ряду проектів USAID щодо підтримки реформ юридичної освіти в Україні. Є членкинєю Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.

Підвищення кваліфікації: • Університет м. Вісмар, Німеччина. 16.07.2017 – 29.07.2017. • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, 17.10.2017-20.10.2017р., • Львівський національний університет ім. І. Франка, 03.12.2012 -31.12.2012 р.

Громадська діяльність:

Має активну громадянську позицію. Бере участь в складі громадських організації: німецько-українського об’єднання юристів, «Інноваційний центр правового супроводу регіональних реформ», громадська спілка «Сучасні інноваційні стратегії». Є головою осередку «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Чернівецькій області.

Нагороди:

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою Чернівецької обласної ради, Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною».