Нашi партнери:

Академія ГУСПОЛ

akademie-huspol.cz

Європейський iнститут пiслядипломної освiти

eidv.eu

Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"

lp.edu.ua

Віденська консерваторія

egressybeni.hu

Бiлоцеркiвський нацiональний аграрний унiверситет

btsau.edu.ua

Мiжрегiональна Академiя Управлiння персоналом

maup.com.ua

НАВС (Нацiональна Академiя Внутрiшнiх Справ)

naiau.kiev.ua

Донецький юридичний iнститут МВС України

dli.donetsk.ua

ТНУ ім. В. І. Вернадського

tnu.edu.ua

Національний універститет «Запорізька Політехніка»

zp.edu.ua

Університет державної фіскальної служби України

dpu.edu.ua