Заєць Олександр Михайлович (13.08.1985 р.н.) – кандидат юридичних наук (2012), доцент (2015). Сфера інтересів: аналітична діяльність протидії економічним злочинам; застосування методів кримінального аналізу; попередження, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування; застосування ризик-орієнтованого підходу під час аналітичної діяльності у протидії злочинам економічної спрямованості.

Професійна діяльність:

У 2015 році присвоєне вчене звання доцент.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і адміністративний процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Правові та організаційні засади запобігання кримінальним правопорушенням у сфері страхування».

З 1 вересня 2006 по 1 серпня 2007р. навчався в магістратурі Луганського державного університету внутрішніх справ, отримав диплом магістра кваліфікації юрист за фахом «Правознавство».

З 5 серпня 2002 по 3 липня 2006р. навчався в Луганському державному університет внутрішніх справ, який закінчив з відзнакою, по закінченню університету отримав диплом з відзнакою кваліфікації юрист за фахом «Правоохоронна діяльність».

Кількість публікацій – понад 100, з них 10 монографій, 8 праці навчально-методичного характеру 2 з яких з Грифом МОН, 15 авторських свідоцтва на твір, 3 наукові статті у міжнародних журналах, які індексуються у базі даних Web of Science та Scopus.

У 2015 та 2019 році за програмою обміну досвідом серед поліцейських шкіл CEPOL здійснив дослідження організації діяльності поліції Республіки Болгарія (м. Софія) та Республіки Литви (м. Вільнюс).

Є членом редколегії, редакційної ради збірника наукових праць наукового журналу Люксембургського Центру Дослідження Європейських Реформ «European Reforms Bulletin» (Велике Герцогство Люксембург).

У 2007 році розпочав свій трудовий шлях в органах внутрішніх справ, працював на посадах о/у ДСБЕЗ, викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри, завідувача кафедри, заступника начальника факультету.

З 2007 до 2008 – старший інспектор факультету економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ МВС України.

З 2008 до 2010 – ад’юнкт ад’юнктури Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України.

З 2010 до 2012 – викладач кафедри економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України.

З 2012 до 2014 – старший викладач кафедри економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка МВС України.

З 2014 до 31.08.2015 – заступник начальника факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

З 2015 до 2015 – начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Одеського державного університету внутрішніх справ.

З 2015 до 2019 – завідувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету № 3 Одеського державного університету внутрішніх справ.

З 2019 до 2020 – професор кафедри криміналістики та психології факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ.

З 2020 до 2021 – професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

З 2021 по теперішній час старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблемних питань кримінального аналізу Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ.

Пройшов тренінги за сприянням міжнародних організацій: OSCE, UNODC, EUAM, EUROPOL, OLAF, Румунських аналітичних підрозділів, Польських аналітичних підрозділів з наступних напрямів:

– грудень 2015 року – пройшов двотижневий тренінг «Criminal Intelligence in money laundering and corruption cases. Training based on ANACAPA methods». Отримали навики оцінки даних, аналізу даних (побудови схеми зв’язків, схеми подій, дій, приступної активності), аналізу телефонних з’єднань, оформлення та використання аналітичних продуктів.

– травень 2016 року - пройшов курс «Corporate vehicles and financial products», «Disruption of illicit financial flows» та «I2 Analysts Notebook Version 8». Отримали навики побудови та аналізу фінансового профілю особи, аналізу фінансових трансакцій, а також став активним користувачем soft IBM I2 Analysts Notebook Version 8.

– листопад 2016 року ‒ пройшов тренінг «Operational analysis», «Strategic analysis» за методом ANACAPA. Отримали навики операційного аналізу даних отриманих із відкритих джерел та баз даних, а також побудови прогнозів та трендових таблиць.

– грудень 2016 року ‒ пройшов тренінг «Analytical tools I2 IBase training course» отримав навики роботи з soft IBM I2 iBase Designer. Отримали статус тренер для тренерів з можливістю навчання зазначеним методикам.

– квітень 2017 року ‒ пройшов тренінг «Attended training on EU best practices in criminal investigation and the required standard». Отримали навики розслідування кримінальних правопорушень за стандартами ЄС.

– травень 2017 року ‒ пройшов тренінг «Attended ledership training and attained the required standard» отримали навики управління колективами та навчання груп людей.

– вересень-жовтень 2017 року ‒ пройшов цикл тренінгів під егідою Консультативної місії Європейського Союзу ANACAPA (4th – 8th September 2017), Tactical Analysis, Strategic Analysis, Risk Analysis and OSINT (2nd – 6th October), IBM i2 Analyst’s Notebook (9th – 13th October 2017). Отримали навики збору інформації з відкритих джерел, проведення тактичного аналізу даних, використанню електронних мап місцевості.

Нагороди:

Молодий вчений Луганщини-2014.

У 2017 році став Лауреат Премії Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік за роботу «Науково-практичні основи попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері страхування».