Воронцов Артур Ігоревич, 24.02.1977, м. Мелітополь, Запорізька обл.

Освіта:

1991 – 1996 р. Броварське училище фізичної культури, спеціальність – фізична культура, присвоєно кваліфікацію – тренер по спорту (спеціалізація бокс).

2006 – 2010 р. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, напрям підготовки «Педагогічна освіта, кваліфікація – бакалавр, вчитель фізичної культури.

2010 – 2011 р. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура», кваліфікація – вчитель фізичної культури, валеології, організатора туристичної роботи.

2017 – 2021р. Запорізький національний університет, аспірантура, спеціальність – фізична культура і спорт.

29.06. – 07.08.2021р. Науково-педагогічне стажування за фахом «Фізичне виховання» 6 кредитів (180 годин) університет Ка Фоскарі, Венеція, Італія (Ca Foscari University of Venice).

Доповнення:

24.05. – 02.06. 2016. Курси підвищення кваліфікації тренерів вищої категорії, Національний університет фізичного виховання і спорту.

Місце роботи:

Мелітопольська ДЮСШ №1, старший тренер-викладач з боксу, з 2003 року по теперішній час.

Примітка:

КМСУ з боксу, суддя національної категорії з боксу.

Публікації:

За темою дисертації опубліковано 22 наукова праця, з яких 2 статті у фаховому журналі країни ЄС; 7 статей – у спеціалізованих фахових виданнях України які включені до науко метричних баз; 11 статей апробаційного характеру, 3 з яких опубліковані в країнах ЕС та 1 у іноземному виданні, 2 включені до науко метричних баз. Додатково відображені результати дисертаційного дослідження в 2 наукових роботах, 1 з яких у спеціалізованому фаховому виданні України, яке включено до наукометричної бази, 1 в іноземному видані країни ЄС.

Дві статті знаходяться на рецензії в журналах Web of Science

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації:

1. Конох А., Воронцов А. Пріоритетні напрями вдосконалення системи підготовки в жіночому боксі. Спортивний вісник Придніпров’я. 2019. № 3. С. 11 – 18. Фахове видання України. Здобувачем особисто узагальнено результати педагогічних досліджень, їх обговорення та висновки.

2. Воронцов А.І. Засоби білатерального навчання в тренуванні дівчат та юніорок у боксі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2020. Випуск 4(124), С. 14 -19. Фахове видання України.

3. Воронцов А. Метод спряження техніко-тактичної підготовки зі швидкісно-силовою підготовкою в тренуванні дівчат та юніорок у боксі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2020. Серія 15: Науково - педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2020. Випуск № 7(127). С. 29 – 33. Фахове видання України.

4. Воронцов А.І. Значення функціональної асиметрії в разі вдосконалення техніко-тактичної підготовки в жіночому боксі. ХДУ: збірник наукових праць « Педагогічні науки». 2020. № 90. С.33 – 41. Фахове видання України.

5. Воронцов А.І. Техніко – тактична підготовка юніорок у боксі з урахуванням особливостей психологічного типу. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 2020. № 1. С.95 -101. Фахове видання України.

6. Воронцов А. Сучасні методи оцінки техніко-тактичних дій дівчат у боксі. Вісник Камьянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. 2020. Вип. 19. С. 10 – 18. Фахове видання України.

7. Конох А., Воронцов А. Визначення гендерної ідентичності у молодших вікових групах жіночого боксу. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2021. Випуск 7(138), С. 7-10. Фахове видання України. Особистий внесок здобувача полягає у виявлені проблеми, в організації експериментальних досліджень, аналізі та інтерпретації результатів, формулювання висновків, підготовці матеріалів до друку.

8. Конох А., Воронцов А. Диференціальний гендерний підхід в тренуванні дівчат 12-15 років в процесі занять боксом . PNAP (Periodyk Naukowy Akademii Polonijneji). 2021. 44 (1), С. 60-71. Фахове видання країни ЕС (Польща). Здобувачем особисто проведено теоретичний аналіз та узагальнено результати педагогічних досліджень, їх обговорення та висновки.

9. Воронцов А. Обґрунтування раннього навчання техніко-тактичної підготовки у дівочому боксі. PNAP (Periodyk Naukowy Akademii Polonijneji). 2021. 47 (4), С. 00-00. Фахове видання країни ЕС (Польща).

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Воронцов А.І. Використання ігрового методу в тренуваннях з боксу дівчат в групах базової підготовки. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних верств населення: XIX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (16-17 травня). Суми, 2019. С. 222 – 224.

2. Конох А, Воронцов А. Обучение технико – тактической подготовке девочек в группах базовой подготовки по боксу. Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан,напрямки та перспективи розвитку: XXV Всеукраїнська науково-практична конференція (17-18 травня). Кропивницький, 2019. С. 232 - 238. Особистий внесок здобувача полягає у виявленні проблеми, здійсненні дослідження та формулюванні висновків.

3. Воронцов А.И. Анализ возрастного ценза девочек в учебной программе по боксу для ДЮСШ. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: V Всеукраїнська науково – практична конференція (22 травня). Харків, 2019. С. 35 – 47. Збірник включено до науко- метричних баз.

4. Конох А.П.,Воронцов А.И. Травматизм в женском боксе. Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: XIII Международная научно – практическая конференция (10-12 жовтня). Гомель, 2019. С. 313 - 317.

5. Воронцов А.І. Методи та засоби вдосконалення техніко-тактичної підготовки у жіночому боксі. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: XX Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (21-22 жовтня). Суми, 2020. С. 226-230.

6. Воронцов А. Навчання техніко - тактичної підготовки дівчат у боксі з урахуванням типологічних особливостей. Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку: XXVІ Всеукраїнська науково-практична конференція (29-30. травня). Кропивницький, 2020. С.115-119.

7. Воронцов А. Техніко – тактична підготовка у боксі з урахуванням функціональної асиметрії. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю (22 травня). Харків, 2020. С.42-48. Збірник включено до науко-метричних баз.

8. Воронцов А.І. Методи вдосконалення техніко – тактичної підготовки дівчат що займаються боксом у групах базової підготовки в ДЮСШ. Підготовка фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації на сучасному етапі: проблеми теорії та практики: Міжнародна практична конференція (13-14 листопад). Київ, 2020. С. 7 – 11.

9. Воронцов А. Інтегральний підхід до тренування дівчат що займаються боксом. Актуальні тенденції наукових досліджень в країнах центральної та східної Європи: Міжнародна наукова конференція (20 листопада). Рига, 2020. С.195 – 198.

10. Воронцов А. Концептуальний підхід до тренування у дівочому боксі. Глобальні та регіональні аспекти сталого розвитку: 2-га міжнародна науково-практична конференція (26-28 лютого ). Копенгаген, 2021. С. 699-704.

11. Воронцов А. Структурний підхід до тренування у дівочому боксі. Фізична культура і спорт в освітньому просторі: інновації та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (5-6 березня). Влоцлавек, 2021. С.12-16.

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

1. Воронцов А.І. Формування професійної компетенції тренерів, працюючих у жіночому боксі. Ca Foscari University of Venice: Baltija Publishing, 2021, С. 8-12.

2. Воронцов А.І., Коломоєць В.А. Мотивація студентів агротехнологічних спеціальностей до заняття фізичною культурою засобами боксу. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 2021. № 2. С. 21-28. Фахове видання України. Здобувачем особисто проведено теоретичний аналіз та узагальнено результати педагогічних досліджень, їх обговорення та висновки.