ТИЧИНА ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ – кандидат юридичних наук (2010), старший науковий співробітник (2012).

Народився 31 серпня 1981 року в м. Києві. У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ, а у 2003 – магістратуру цього ж навчального закладу (спеціальність «Правознавство»). Після закінчення навчання працював у практичних підрозділах Головного управління МВС України в м. Києві, а 2003 по 2018 рік перебував на посадах наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу організації науково-дослідної роботи Національної академії внутрішніх справ. З квітня 2019 року – старший науковий співробітник наукової лабораторії проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ.

У 2010 році захистив дисертацію на тему: «Психолого-правові засади попередження корисливої злочинності дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Автор/співавтор понад 100 друкованих та електронних наукових та навчальних праць як в Україні так і за кордоном, включаючи науково-метричні бази Scopus та Web of Science. Головними напрямами наукової діяльності є: проблеми кримінології, кримінального процесу, криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, кримінального права, кримінологічної віктимології та юридичної психології. Брав участь у підготовці Української кримінологічної енциклопедії (2017, 2020 рр.), підручників «Пенітенціарна кримінологія» (2013), «Кримінологія» (2020 р.), розробці близько п’ятдесяти методик щодо запобігання та розслідування кримінальних правопорушень, текстів законів та законопроектів України, працював у складі робочих груп з підготовки постанов та рішень Кабінету Міністрів України, вказівок, інструкцій та методичних рекомендацій МВС України, надавав висновки на звернення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Комітетів Верховної Ради України.