Слободянюк Ольга Василівна (нар. 1974 р.), докторка економічних наук (2017 р.), професорка (2019 р.). Сфера інтересів: фінансовий та страховий менеджмент, страхування, фінанси, гроші, кредит, міжнародна та національна економіка, створення бізнесу та бізнес-продуктів, фінансовий та страховий ринки, банківська справа.

Професійна діяльність:

Трудову діяльність розпочала з 1994 року. Працювала за посадами оператором, економістом, бухгалтером, головним бухгалтером у галузі зв’язку.

Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2006 року. Працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри фінансів, банківської справи та страхування в Одеському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету до червня 2021 року. Загальний трудовий стаж роботи в одному навчальному закладі 16 років.

З вересня 2021 року працює в Національному університеті «Одеська юридична академія» професором кафедри національної економіки.

Має близько двохсот публікацій навчально-методичного та наукового характеру. Має публікації у науковометричних базах, зокрема публікації в Scopus та Web of Science.

Підготовила до захисту одного аспіранта.

З 2019 року є офіційним експертом НАЗЯВО із проведення акредитаційної експертизи в галузі: 07 «Управління та адміністрування», зі спеціальностей: 51 Економіка; 71 Облік і оподаткування; 72 Фінанси, банківська справа та страхування.

Заохочення:

Діяльність у сфері освіти та науки відмічалась різними подяками, зокрема нагороджена Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради.