Пузирьов Михайло Сергійович (1986 р. н.) – український правознавець, доктор юридичних наук (2019 р.), старший дослідник (2021 р.). Начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва Академії Державної пенітенціарної служби. Полковник внутрішньої служби. Експерт в галузі кримінально-виконавчого права та кримінології.

Професійна діяльність:

Проходить службу в Державній кримінально-виконавчій службі України з 2003 р.

У закладах освіти на педагогічних, науково-педагогічних та наукових посадах працює з 2007 р., а саме:

– 2007–2011 рр. – Чернігівський юридичний коледж Державного департаменту України з питань виконання покарань;

– 2011–2014 рр. – Інститут кримінально-виконавчої служби (м. Київ);

– 2015 р. – теперішній час – Академія Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів).

Має досвід закордонних відряджень та реалізації міжнародних проектів, а саме:

1) у березні 2006 р. у складі офіційної делегації Державного департаменту України з питань виконання покарань перебував у відрядженні у Королівстві Швеція, де вивчав сучасний стан кримінально-виконавчої системи країни та організацію діяльності служби пробації з метою впровадження позитивного зарубіжного досвіду в Україні;

2) у 2013 р. брав участь у якості тренера у проведенні 3 семінарів-тренінгів з керівниками установ виконання покарань та слідчих ізоляторів на тему «Ефективне лідерство та менеджмент» у рамках реалізації спільного проекту Ради Європи і України «Підтримка в’язничної реформи в Україні» у 2011–2014 рр. Державною пенітенціарною службою України спільно з Відділом тюрем і поліції Генерального директорату з прав людини і юридичних питань проекту Ради Європи, що фінансувався урядом Швеції за допомогою Шведського агентства міжнародного розвитку (SIDA);

3) у 2018 р. брав участь у якості експерта-тренера (розроблення навчально-методичного забезпечення, проведення семінарів-тренінгів) проекту «Подальша підтримка пенітенціарної реформи в Україні» за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи.

Бере участь у розробленні пропозицій до чинного законодавства та нормативно-правових актів Міністерства юстиції України.

Має свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 106764 (монографія «Доктрина пенітенціарного права України», автори: Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О.). Дата реєстрації: 29.07.2021.

Входив до складу разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Є заступником головного редактора наукового журналу Академії Державної пенітенціарної служби «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» (який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі 08 «Право»), головним редактором наукового журналу Академії Державної пенітенціарної служби «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра».

Має більше 100 наукових публікацій: монографій, підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, наукових статей (із них 6 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection), тез доповідей.

Здійснює наукове керівництво 5 аспірантами.

Громадська діяльність:

1. Член Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

2. Член координаційного бюро з кримінально-виконавчого права відділення кримінально-правових наук НАПрН України.