Шановні колеги, науковці!

Громадська організація «Європейський інститут післядипломної освіти» спільно з Академією ГУСПОЛ в особі Проректора Академії з міжнародних відносин, професора, доктора юридичних наук, заслуженого юриста України Ігоря Копотуна повідомляє, що для спільної публікації в якості співавтора в журналах, які входять в міжнародну бібліографічну реферативну базу даних SCOPUS, пропонується взяти участь в написанні статей з даної тематики:

 1. Інноваційні методи (технології) викладання як шлях підвищення конкурентоспроможності студентів (на прикладі іноз. мов).
 2. Особливості фундаменталізації освіти в ЗВО України у вимірах сталого розвитку.
 3. Soft Skills як невід’ємний компонент конкурентоспроможності студентів у майбутній професійній діяльності.
 4. Особливості розвитку професіоналізму в студентів на основі особистісно-орієнованого підходу.
 5. Розвиток емоційної стійкості студентів - магістрів як особистісної лідерської якості на основі акмеологічного підходу.
 6. Застосування проектно-технологічної діяльності як метод удосконалення професіоналізації фахівцями ВНЗ
 7. Використання дебатів як підходу до формування аналітичного мислення
 8. Використання аутентичних аудіо- джерел у процесі виконання письмових робіт у розрізу вивчення курсу (...)
 9. Імперативи дискусій як основа для формування аналітичного мислення майбутніх фахівців
 10. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку планетарного мислення як основної складової професійного становлення фахівця
 11. Коучінг як інноваційний метод формування культури ділового спілкування фахівців у сфері (...можливі уточнення по напрямку діяльності).
 12. Вплив коаліційного підходу у політиці США на інтеграційні процеси в Європі в постбіполярну добу.
 13. Вепонізація заяв лідерів США й східної та центральної Європи у пошуку історичної правди.
 14. Державна політика з питань національної безпеки: зміна пріоритетів в умовах загрози covid-19.
 15. Практики державної політики щодо подолання корупції у перехідних країнах.
 16. Місце збройного насилля в системі владних відносин сучасного світу.
 17. Гібридні загрози та трансформація політичного інституту держави: неоінституціональний підхід.
 18. Public Value Management та New Public Governance: сучасні підходи у розвитку публічного управління.
 19. Модернізація парадигми сучасної соціальної держави: основні підходи.
 20. Державна освітня політика як інструмент розвитку людського капіталу: нові можливості у цифровому світі.
 21. Роль Конституційного суду в системі реалізації принципу стримань та протива.
 22. Моно більшість в Парламенті в контексте реалізації політичного плюралізму.
 23. Регіональне лідерство як елемент геополітичної стратегії України.
 24. Нові геополітичні перспективи України під час глобальної рецесії 2020.
 25. Парламентсько-президентська або президентсько-парламентська республіка як модуси однієї політичної моделі чи різні концепти управління державою.
 26. Популізм як нове політичне явище в умовах ліберальної демократії.
 27. Зміна пріоритетів державних політик в умовах загрози covid-19.
 28. Інтегративний підхід як принцип організації професійної підготовки фахівців до органів публічної влади.
 29. Популізм як нове політичне явище в умовах ліберальної демократії.
 30. Корпоративна культура фахівців IT cфери як основа захисту інформації у кіберпросторі.
 31. Детермінація поняття «державна посадова особа» в контексті Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції.
 32. Інтерактивні освітні технології для розвитку особистісно-професійних якостей у державних службовців.
 33. Роль юридичних вузів у формуванні системи інклюзивної освіти: міжнародний досвід

Тематика статей постійно доповнюється та оновлюється

Щодо детальної інформації та уточнення переліку тем звертайтесь, будь ласка, за номером +38 098 807 77 08, або по e-mail: eipe.ucoz@gmail.com