Пєтков Сергій Валерійович - доктор юридичних наук (2005 р.), професор (2007 р.), підтвердження атестату професора, Міністерство освіти Словацької республіки (2017 р.), автор більше 300 наукових розробок в галузі права, менеджменту, історії і педагогіки.

Досвід роботи у сфері управління:

• перший проректор з науково-педагогічної діяльності Університету імені Альфреда Нобеля – 2019 – 2020 рр.

• директор Департаменту регіональних представництв, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – 2018 – 2019 рр.

• заступник директора, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України – 2016 р.

• начальник Управління конституційного та адміністративного законодавства, заступник директора Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства – 2015 р.

• проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, Класичний приватний університет – 2008 – 2012 рр.

• заступник начальника, Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського університету внутрішніх справ – 2006 – 2008 рр.

Досвід науково-педагогічної роботи:

• професор кафедри конституційного та міжнародного права, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського – 2017 – т.ч.

• професор кафедри військового права Військового інституту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 2018 р. – 2020 нр.

• професор кафедри публічно-правових дисциплін, Київський міжнародний університет – 2017 – 2018 нр.

• професор кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності, Донецький юридичний інститут МВС України – 2016 – 2017 нр.

• професор кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Інституту права ім. В. Сташиса, Класичний приватний університет – 2012 – 2015 рр.

• доцент кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності Кримського юридичного інституту, Харківський національний університет внутрішніх справ – 2000 – 2006 нр.;

• старший викладач факультету №2 Запорізького юридичного інституту МВС України – 1997 – 2000 н.р.;

• викладач загально-освітньої школи інтернатного типу Запорізький січовий колегіум – 1995-1997;

• старший науковий співробітник національно-культурного центру «Народний дім» – 1993 – 1995.

Підвищення кваліфікації:

• протидія дискримінації, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Місія Євросоюзу в Україні – 2018 р.

• історія, Софійський університет Святого Климента Охридського – 2017 р.

• право, Інститут права та післядипломної освіти Міністерство юстиції України – 2016 р.

• управлінська діяльність органів державної влади і місцевого самоуправління, Гуманітарна академія ім. О. Гейштора (Пултуськ, Польша) – 2015 р.

Громадська діяльність:

• участь в складі громадських організації: Асоціація кримінологів України, Національний союз журналістів України, ряді національно-культурних товариств болгар України – з 992 – т.ч.

• член наукової ради при Комітеті з запобігання корупції Верховної Ради України – з 2016 – 2020 рр.

• член правління Ради національних спільнот України – з 2021 р.

• віце-президент, Товариство дружби «Україна-Болгарія» – 2016 – т.ч.

• віце-президент, Європейський інститут безперервної освіти – EIDV (Словаччина) – 2016-2017 рр.

• голова антикорупційного комітету, Громадська рада при ДФС України в Запорізькій обл. – 2014 – 2015 рр.

• керівник, Інформаційно-аналітичний центр «Громадянське суспільство» – 2009 – 2015 рр.

• голова, Запорізька обласна громадська організація вчених – 2009 – 2015 рр.

Заохочення:

• грамота Верховної Ради України – 2021 р.

• посол миру – 2021 р.

• дійсний член (академік), Академія адміністративно-правових наук – 2019 р.

• почесний доктор, Познанський університет комунікацій і менеджменту (Польща) – 2018 р.

• почесний професор, Європейський інститут подальшої освіти (Словаччина) – 2017 р.

• дійсний член (академік), Міжнародна кадрова академія – 2011 р.

• почесний доктор, Тбіліський університет ім. Давида Агмашинабелі (Грузія) – 2009 р.

• лауреат премії КМ України «За вклад молоді в розбудову країни» – 2006 р.

• «Кращий працівник МВС» – 2006 р.