Запрошуємо науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів пройти стажування за кордоном у Чехії (Академія Гуспол), Словаччині (Європейський інститут післядипломної освіти), Угорщині (Віденська консерваторія). Особи, які успішно пройшли стажування, отримують відповідний сертифікат. Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу на здобуття наукового звання відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Програмою передбачено вивчення наступних тем:
  1. Використання інноваційного навчання в сучасних навчальних закладах: інтеграція передових технологій, наукові досягнення і практичний досвід (20 годин)
  2. Організація навчання та підготовки студентів у закладах вищої освіти Чеської Республіки та Словацької Республіки (16 годин)
  3. Трансформаційна освіта та її завдання (12 годин)
  4. Соціально-психологічна підтримка університетських інновацій (10 годин)
  5. Медіа та соціальна комунікація (10 годин)
  6. Академічна мобільність у вищій освіті (12 годин)
  7. Планування та проведення міжнародного проекту (10 годин)
  8. Особливості освітніх систем у Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Республіці Польща та Угорщині (10 годин)
  9. Практика, правила та традиції написання наукової статті для наукового журналу (Scopus та Web of Sciencе) (8 годин)
  10. Проходження контрольних випробувань (72 години)