Пропонуємо Вашій увазі підручник, виконаний групою авторів - Ігор Копотун (Україна) та Йозеф Затько (Словацька Республіка). Підручник виданий та надрукований в Сербській Республіці англійською мовою.

В підручнику автори намагались довести, що реформування пенітенціарної системи в Україні направлене на соціальну переорієнтацію виконання кримінальних покарань з урахуванням міжнародних актів про права людини, принципів законності, справедливості, диференціації та індивідуалізації виховного впливу гуманізму, демократизму. Вагомим в цьому контексті є потреба оволодіння працівниками Державної пенітенціарної служби України професійною англійською мовою, як засобом розширення і поглиблення професійних знань.

У запропонованому посібнику представлені професійні навчально - методичні матеріали, рекомендовані для опанування юридичною мовою, як засобом професійної комунікації.

На основі систематизації та використання широкої інформації про виконання різних видів покарання в Україні, Великобританії, США та Норвегії, розглядаються питання організаційної структури, особливостей пенітенціарних систем цих країн, підготовки персоналу, ресоціалізації засуджених, а також кримінально - виконавче законодавство, діючі міжнародні норми та стандарти.

Навчальний посібник містить передмову, сім загальних тематичних блоків-розділів, тексти для поза аудиторного читання, англо - український словник. З цією метою в посібнику представлені сучасні способи організації лексичного матеріалу (зокрема, mind maps, crosswords), які одночасно можуть служити й опорою для побудови монологічних і діалогічних висловлювань на етапі узагальнення та контролю. В кінці роботи запропоновано англо-український словник, який має термінологічну лексику з розглянутих тем.

Сподіваємось, що посібник допоможе успішно реалізувати основні цілі і завдання вивчення професійної англійської мови, а тим хто вивчає цю мову пройти шлях до пізнання пенітенціарної англійської.

Пропонуємо Вашій увазі монографічне дослідження «Корупційні злочини в Україні: спеціальні види звільнення», виконане групою авторів - Ігор Копотун, Андрій Боровик (Україна) та Йозеф Затько (Словацька Республіка). Монографія видана та надрукована в Словацькій Республіці англійською мовою.

В монографічному дослідженні автори намагались довести, що одним з головних факторів у боротьбі з корупцією є реформування антикорупційного кримінального законодавства нашої держави, останні зміни якого безпосередньо вплинули на норми ЦК України.

В цих обставинах найбільш актуальним є формування надійних теоретичних і методологічних засад для вітчизняного кримінального законодавства спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Вирішення цього питання необхідне для оцінки значущості цих положень як елементу національної системи кримінального правосуддя, уточнення напрямів розвитку кримінальної антикорупційної політики держави.

На основі систематизації та використання широкої інформації про виконання різних видів покарання в Україні, Великобританії, США та Норвегії, розглядаються питання організаційної структури, особливостей пенітенціарних систем цих країн, підготовки персоналу, ресоціалізації засуджених, а також кримінально - виконавче законодавство, діючі міжнародні норми та стандарти.

Мета написання роботи полягала в розробці обґрунтованих науково-практичних основ видів звільнення від кримінальної злочинності та корупційних злочинів та з'ясування ролі цього інституту в механізмі кримінально-правових функцій через кримінальне правопорушення.

Дані емпіричних досліджень були отримані під час опитування працівників правоохоронних органів у різних регіонах України. У монографії використано судову та слідчу практику, довідково-публіцистичне та періодичне видання, а також авторський практичний досвід.

Сподіваємось, що дана монографія та отримані наукові результати, будуть використані у навчальному процесі та під час викладання кримінального права і пов'язаних з ними спеціальних курсів, а також для підготовки підручників та посібників з відповідних тем. У монографії подані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства у частині статті Кримінального кодексу України, визначено порядок звільнення від відповідальності за корупційні злочини та надані практичні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів і застосування на практиці особливих видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупцію.

Пропонуємо Вашій увазі монографію «ТЕОРЕТИЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ», виконану групою авторів - Ігор Копотун та Володимир Сотніченко. Монографія видана та надрукована в Чеській Республіці англійською мовою.

Ця монографія описує основні аспекти управління економічною безпекою телекомунікаційних провайдерів. Розглядаються зміст і специфіка проблеми за допомогою функціональних елементів економічної безпеки, таких як інтелектуальний персонал, виділяються інформаційні елементи. Розроблено пропозицію щодо вдосконалення управління економічною безпекою телекомунікаційних провайдерів у світлі тенденцій та перспектив розвитку цієї галузі. Фінансовий, техніко-технологічний, політико-правовий і призначений для вчених, телекомунікаційних працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто зацікавлений у сфері управління економічною безпекою операторів телекомунікацій Sposointe, Trenčín.