Телефон: моб. +380505044965

Досвід роботи:

• вересень 2015 р. – по т.ч. – професор кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

• вересень 2014 р. – серпень 2015 р. – доцент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

• вересень 2003 р. – серпень 2014 р. – доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

• листопад 2001 р. – серпень 2003 р. – асистент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Освіта:

• березень 2020 р. – отримав атестат професора

• червень 2014 р. – отримав диплом доктора юридичних наук

• квітень 2014 р. – на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.03 при Харківському національному університеті внутрішніх справ захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12,00,08 на тему «Кримінально-правова політика у сфері майнових покарань в Україні».

• січень 2011 р. - отримав атестат доцента

• грудень 2001 р. – отримав диплом кандидата юридичних наук

• жовтень 2001 р. - на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12,00,01 на тему «Виникнення, розвиток та функціонування парламенту Канади (1647 – 1982 рр.)»

• з вересня 1998 р. навчався в аспірантурі юридичного факультету Львівського державного (зараз – національного) університету імені Івана Франка

• 1993 – 1998 юридичний факультет Львівського державного (зараз – національного) університету імені Івана Франка (кваліфікація – спеціаліст, спеціальність – правознавство)

• 1982 – 1993 загальноосвітня середня школа №2 м. Львова

Додаткова інформація:

Автор понад 350 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких 9 монографій, 11 навчальних посібників, більше 160 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях, більше 170 тез наукових конференцій у галузі історії держави і права, кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права.

Загальний стаж: понад 20 років

Дата народження: 02 червня 1976 р.

Родинний стан: не одружений