Кельман Михайло Степанович (нар. 1954) — український правознавець, доктор юридичних наук (2013.), професор (2012.) експерт в галузі теорії та філософії права, прав людини, конституційного права, правоохоронної діяльності.

Фахівець з загальнотеоретичного правознавства, методології юридичної науки, захисту пенсіонерів, постраждалих та інвалідів на ЧАЕС.

Представник школи загальнотеоретичного правознавства — розробка новітнього законодавства на основі теоретичних надбань правової науки, постулатів римського права, міжнародного досвіду та напрацювань практичних органів.

Професійна діяльність:

Трудову діяльність розпочав з 1971 року на Львівській залізниці після закінчення місцевого коледжу. 1973- 1975 рр. - служба в армії (спортрота, виконав норматив майстра спорту з військового триборства).

Переломний етап у житті стався у 1977 р. коли восени став студентом заочником Львівського інфізу (факультет фізичної культури і спорту).

Того ж таки року сталася надзвичайна подія. з початку 1979р. був скерований на службу в органи внутрішніх справ Львівщини.

Потрібні були знання, тому 1984р почав навчання у Київській вищій школі МВС, яку у 1987 р. з відзнакою закінчив ( нині - Національна академія внутрішніх справ),

У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Отримав державну нагороду (медаль „ За охорону громадського порядку”) і статус ліквідатора. Наступне державне завдання виконував у 1989 - 1990 рр. з охорони громадського порядку Нагірному Карабасі, та у столиці Азербайджану місті Баку, За законодавством України отримав статус ветерана війни - інваліда війни.

У 1986 році брав участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Отримав державну нагороду (медаль „ За охорону громадського порядку”) і статус ліквідатора. Наступне державне завдання виконував у 1989 - 1990 рр. з охорони громадського порядку Нагірному Карабасі, та у столиці Азербайджану місті Баку, За законодавством України отримав статус ветерана війни - інваліда війни.

Працюючи на різних посадах у міліції (оперуповноважений, старший оперуповноважений, начальник відділу), відчув особливе зацікавлення юридичною наукою. А коли трапилася нагода (на запрошення від керівництва недавно створеного на базі місцевої школи міліції Львівського юридичного інституту) без особливих вагань перейшов на викладацьку роботу. Як кажуть, з головою поринув у привабливу, нову для мене творчу стихію. Працював наполегливо, натхненно, дуже багато допомогли друзі, з якими познайомився у цьому виші, підтримувало і його керівництво. У 1997р. захистив кандидатську дисертацію «Конституційний контроль як засіб захисту конституцій у національно-правових системах континентального права» в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Працюючи з 1987р. у Львівському юридичному інституті, який згодом став Львівським державним університетом внутрішніх справ обіймав посади начальника курсу, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, декана юридичного факультету.

У 2012 р, присвоєно вчене звання професора. У 2013 р. захистив дисертаційне дослідження «Методологія сучасного правознавства : стан та основні напрями розвитку».

Отже, за понад 25-ліття наукової діяльності за його авторством вийшло 5 монографій, 105 наукових статей і дослідницьких розвідок у правознавчих фахових часописах. Разом із співавторами (а це були переважно авторитетні українські вчені підготував та видав сім підручників, сім навчальних посібників. 1). Загальна теорія права. - 1998. - 382 с. 2), Загальна теорія держави. - Тернопіль: « Поліграфіст», 1997. - 330 с. 3), Загальна теорія права ( з схемами, кросвордами, тестами). - К.: Кондор, 2002. - 353 с. 4). Загальна теорія права і держави - К.: Кондор, 2002,в 459 с. 5), Теорія держави і права - Львів.: ЛДУВС при НАВС Україні, 2003.- 180 с. 6). Загальна теорія держави і права - К.: Кондор. - 2008. - 477 с. 7) Загальна теорія держави і права К.: Кондор - 2016. - 716 с. 8), Загальна теорія держави і права - Тернопіль - 2018. - 804 с. Підручник : Кельман М. С. Загальна теорія права : підручник / М. С. Кельман, В. М. Стратонов. – Вид. 6-те, доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 742 с.

Входив та входить до складу спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій з права в Львівському, Харківському університетах внутрішніх справ , Вищий Заклад Освіти університет Короля Данила м.Івано-Франківськ, ННІППІО НУ «Львівська політехніка». Входить до складу редколегій ряду юридичних фахових журналів в Україні,

Перейшовши у 2015р. на роботу у новостворений Навчально-науковий інститут права та психології НУ «Львівська політехніка» на посаду професора у 2018 році (березень, квітень, травень) проходив стажування у Польщі (Державний університет імені Яна Кохановскего), що також сприяло пошуку нових ідей.

Громадська діяльність:

Має активну громадську позицію є членом ГО «Курси самооборони», ГО «Правозахисна група «Правова держава». З березня 2015 р. – член робочої групи Міністерства юстиції України по реформуванню Державної кримінально-виконавчої служби України.

З 1986 р. по даний час бере активну участь у проведенні заходів із соціального захисту чорнобильців. Із 2008 року виконує обов’язки юрисконсульта Громадської організації «Львівської організації ветеранів МВС України», де надає кваліфіковану безоплатну юридичну допомогу ветеранам МВС, інвалідам Чорнобиля, сім’ям померлих ліквідаторів із захисту законних прав та інтересів, виступає їх захисником в судових органах та органах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Кельман М.С. є членом Громадської організації «Львівської обласної організації ветеранів МВС України», де відповідає за стан надання правової допомоги ветеранам.

Нагороди:

Має державні, відомчі нагороди та відзнаки українських християнських церков. Заслужений діяч науки і техніки України; Медаль „ За охорону громадського порядку».

Ветеран органів внутрішніх справ України. Полковник поліції у відставці. МНПОСВГО «Українське Козацтво» присвоєно козацьке військове звання Генерал - хорунжий наказ № 48 від 23.05. 2010 р. м. Київ.