Ісмайлов Карен Юрійович (нар. 1985) — кандидат юридичних наук (2012 р.), доцент (2020 р.). Сфера інтересів інформаційні технології; удосконалення організації боротьби із злочинністю, і насамперед з кіберзлочинністю; інформаційно-аналітична діяльність Національної поліції України; кримінальний аналіз та прогнозування ризиків.

Професійна діяльність:

Трудову діяльність розпочав з червня 2007 року слідчим Центрально-Міського РВ Макіївського МУ ГУМВС України в Донецькій області.

З грудня 2008 року по квітень 2013 року займав посади від командира взводу до начальника курсу факультету безпеки дорожнього руху Донецького юридичного інституту МВС України, одночасно навчаючись в зазначеному навчальному закладі в ад’юнктурі на заочній формі навчання.

З квітня 2013 року по грудень 2014 року працював заступником декана факультету громадської безпеки Донецького юридичного інституту МВС України.

01 грудня 2014 року був переведений для подальшої проходження служби до Одеського державного університету внутрішніх справ, в якому працював до січня 2015 р. на посаді заступника начальника факультету громадської безпеки.

З січня 2015 року по грудень 2015 року працював заступником начальника навчально-методичного центру – начальником відділу планування Одеського державного університету внутрішніх справ.

З грудня 2015 року по лютий 2021 року працював завідувачем кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ, на якій у 2018 році відкрив єдину в Україні спеціалізацію «Кримінальний аналіз» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» галузі знань 12 «Інформаційні технології» з підготовки кримінальних аналітиків для правоохоронних органів.

Є один з ініціаторів відкриття в 2017 році та першим керівником єдиної в Україні науково-дослідної лабораторії з проблемних питань кримінального аналізу в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

У 2018 році вступив у Всеукраїнську асоціацію науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності.

У 2019 році закінчив Одеський національний політехнічний університет та здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки «Системи технічного захисту інформації» в галузі знань «Інформаційна безпека».

14 травня 2020 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присуджено вчене звання «доцент» по кафедрі кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ.

У 2020 році отримав диплом магістра Одеського національного політехнічного університету за освітньою програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», спеціальність «172 Телекомунікація та радіотехніка», галузь знань «Електронника та комунікація».

У 2021 році закінчив навчання за програмою підготовки експертів комп’ютерно-технічної експертизи в Одеському національному політехнічному університеті.

З початку 2021 року є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти зі спеціальностей 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека» та 081 «Право».

З лютого 2021 року працюю в Департаменті кіберполіції України Національної поліції України

Є автором 28-ть наукових праць у тому числі 9-ти у міжнародних виданнях та 2-х у наукометричної базі Scopus, 2-х монографій, 2-х підручників, 5-ти посібників, 9-ти навчально-методичних рекомендацій, 19 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та 69 тез конференцій.

В 2016 та 2019 році за програмою обміну досвідом серед поліцейських шкіл CEPOL здійснив виїзд до Республіки Литва (м. Каунас, м. Вільнюс). В 2020 році пройшов Міжнародне стажування у м. Пула, Хорватія.

Громадська діяльність:

Має активну громадянську позицію. Бере участь в складі Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності.

Має позитивну практику співпраці з міжнародними інституціями: EUAM, OSCE, UNODC. У 2018 році отримав матеріальну допомогу на 15 тис. євро. В 2020 році за підтримки EUAM було видано перший в Україні підручник «Основи кримінального аналізу» та Навчальний посібник Тактичний кримінальний аналіз: теорія і практика всього 1000 екз. вартістю 6 тис. євро.

Нагороди:

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків неоднозначно заохочувався відомчими нагородами, а саме: медаллю «10 років сумлінної служби»; медаллю «15 років сумлінної служби», нагрудним знаком «За відзнаку в службі», дипломами міського голови м. Одеси, голови Одеської обласної ради та інших недержавних установ.