Грохольський Володимир Людвіґович. Народився 27. 02. 1959, с. Мар’янівка Крижопільського р-ну Вінницької обл. Телефон: моб. +38-067-767-50-50; +38-050-584-98-11. Нагороджений державними та відомчими відзнаками. Полковник міліції у відставці. Освіта вища: кваліфікація - юрист, спеціальність – правознавство. Доктор юридичних наук, професор.

Навчався:

• 1981-1983 – Одеська середня спеціальна школа міліції МВС СРСР. Присвоєно кваліфікацію юриста (з відзнакою);

• 1985-1990 – Київська вища школа МВС СРСР. Присвоєно кваліфікацію юриста, спеціальність – правознавство;

• 1999 - захистив дисертацію на тему: «Система принципів оперативно-розшукової діяльності» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;\

• 2001 –рішенням Міністерства освіти та науки України присвоєно вчене звання доцента;

• 2003-2004 - докторантура Харківського національного університету внутрішніх справ;

• 2004 - захистив дисертацію на тему: «Управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

• 2008 - рішенням Міністерства освіти та науки України присвоєно вчене звання професора;

• 2020 – підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників за напрямом адміністративно-правового циклу.

Професійна діяльність:

• 1980-2010 – служба в органах внутрішніх справ на посадах:

• 1980-1991 - міліціонер, оперуповноважений карного розшуку Київського РВ м. Одеси, оперуповноважений, старший оперуповноважений, старший оперуповноважений з особливо важливих справ Управління карного розшуку УВС Одеського облвиконкому, начальник відділення карного розшуку Приморського РВ м. Одеси; начальник 6-го відділу по боротьбі з організованою злочинністю Управління карного розшуку УВС Одеського облвиконкому;

• 1991-1997 - викладач, старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського інституту внутрішніх справ;

• 1997-1998 - доцент кафедри тактики і методики попередження та розкриття злочинів на транспорті Одеського інституту внутрішніх справ МВС України;

• 1998-2001 - начальник кафедри тактики і методики попередження та розкриття злочинів на транспорті Одеського інституту внутрішніх справ МВС України;

З 2015 до 2015 – начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Одеського державного університету внутрішніх справ.

• 2001-2003 - проректор Одеського інституту внутрішніх справ МВС України з наукової роботи - начальник науково-дослідного та редакційно-видавничого відділу;

• 2003-2005 - докторант Національного університету внутрішніх справ;

• 2005-2006 - професор кафедри тактики і методики попередження та розкриття злочинів на транспорті Одеського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ;

• 2006-2010 - начальник кафедри теорії та практики управління в органах внутрішніх справ Академії управління МВС;

• 2010 - начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ;

• 2010-2012 – професор кафедри управління в органах внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ;

• 2012-2020 - професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ;

• 2020-2021 – перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

• З листопада 2021 - по т/ч - професор кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ.

Підготував 2 доктора та 8 кандидатів юридичних наук.

Приймає активну участь в атестації наукових кадрів: член спеціалізованих вчених рад, офіційне опонування, рецензування.

Досліджує проблеми теорії та практики державного, публічного управління, управління в системі МВС України, адміністративного та інформаційного права, оперативно-розшукової діяльності. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. Основні з них: Тактика і методика затримання правопорушників на об’єктах залізничного транспорту: навчальний посібник. Одеса, 1999 (у співавт.); Оперативно-розшукова діяльність: навчальний посібник. К., 1999 (у співавт.); Кодекс Украины об административных правонарушениях: научно-практ. комментарий. Х., 2000; 2002; 2004 (у співавт.); Організаційно-правові засади боротьби з крадіжками вантажів на об’єктах залізничного транспорту: монографія. Одеса, 2003 (у співавт.); Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю: монографія. Х., 2003; Адміністративне право України. Особлива частина. Академічний курс: підручник. Х., 2013 (у співавт.); Нормативно-правове забезпечення управління органами внутрішніх справ: навчальний посібник. Одеса, 2014 (у співавт.); Міграційне право України: підручник. Херсон, 2016 (у співавт.); Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: курс лекцій. Київ, 2019 (у співавт.); Правозахисні органи та правозахисна діяльність в Україні: посібник для вищих навчальних закладів. Київ, 2019 (у співавт.); Судочинство та судоустрій в Україні: посібник для вищих навчальних закладів. Київ, 2020 (у співавт.); Протидія організованій злочинності в Україні: адміністративно-правовий механізм: монографія. Вид-во «ФОП Кандиба Т. П.», 2020 (заг. редакція); Науково-практичний коментар до Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Одеса, 2020 (у співавт., авторське право на твір); Юридичний механізм захисту прав людини: посібник для вищих навчальних закладів. Київ, 2021 (у співавт.).