Албул Сергій Володимирович (нар. 1970) — український правознавець, кандидат юридичних наук (2005 р.), професор (2021 р.) експерт в галузі теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального права, кримінології, правоохоронної діяльності. Полковник поліції у відставці. Ветеран Національної поліції України.

Професійна діяльність:

Трудову діяльність розпочав з 1987 року. З 1988 по 1990 проходив службу у Збройних Силах. З 1995 проходив службу в органах внутрішніх справ. Має значний практичний досвід роботи в оперативних підрозділах органів внутрішніх справ та Національної поліції України.

В закладах вищої освіти працює з 2004 року. Працював на посадах доцента кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ. З 2014 по 2018 р. перебував на посаді першого проректора Одеського державного університету внутрішніх справ. На теперішній час – професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

Проходив навчання та стажування у закладах вищої освіти та наукових установах Федеративної Республіки Німеччини, Чеської Республіки, Великого Герцогства Люксембург.

Входив та входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій з права в Одеському державному університеті внутрішніх справ, а також разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктор філософії зв спеціальності 081 «Право».

Є членом редакційної колегії наукового журналу «Південноукраїнський правничий часопис», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право»). Є гарантом освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Наукова школа з оперативно-розшукової діяльності під керівництвом Сергія Албула спеціалізується на розробленні концептуальних засад оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України; вдосконаленні правового регулювання оперативно-розшукової діяльності; розробленні шляхів вдосконалення організації і тактики оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України. Під керівництвом вченого захищена низка дисертаційних досліджень, опубліковано комплекс монографічних праць, підручників.

Має більше 200 наукових публікацій: монографій, посібників, науково-практичних коментарів, статей, тез доповідей та брошур з права, історії та педагогіки. Бере участь в розробці пропозицій до чинного законодавства та відомчих нормативних актів МВС та Національної поліції України. Наукові та навчально-методичні здобутки науковця впроваджені у законотворчу діяльність Верховної Ради України, освітню діяльність закладів вищої освіти та практичну діяльність правоохоронних органів України. Має п’ять свідоцтв про реєстрацію авторського права на твори.

Неодноразово отримував дипломи «Кращий науковець року», «Кращий дослідник року», «Вірність ідеалам вищої освіти» в Одеському державному університеті внутрішніх справ. Неодноразово був переможцем Конкурсів на краще наукове, довідкове та наукове періодичне видання в системі МВС України.

Громадська діяльність:

Має активну громадянську позицію. Є співзасновником та заступником голови Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності. Бере участь в складі громадських організації: Союзу юристів України, Міжнародної поліцейської асоціації. Є членом Міжнародного освітнього товариства «Sonnenberg Kreis» (ФРН).

Нагороди:

Державні нагороди: відзнака Президента України – медаль «За участь в антитерористичній операції».

Нагороджений відзнаками МВС України: «За безпеку народу», «Кращий працівник МВС України», «За доблесть і відвагу в службі карного розшуку» І та ІІ ступенів, «За відзнаку в службі» І та ІІ ступенів, «За сумлінну службу» І, ІІ та ІІІ ступенів, «За заслуги в карному розшуку», «90 років Одеському карному розшуку», «90 років карному розшуку України».

Нагороджений відзнакою Фонду ветеранів військової розвідки – медаллю «За заслуги», нагрудним знаком «Карний розшук. Гідність та честь», почесним знаком Української секції Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм» ІІІ ступеня; відзнакою Одеської обласної організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України «Знак Пошани», відзнакою ОДУВС «За сумлінність», медаллю «За волонтерську діяльність», Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Грамотою МВС України. Занесений на Дошку пошани МВС України, як кращий працівник.