СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Шановні колеги!

Громадська організація «Європейський інститут післядипломної освіти» спільно з Академією ГУСПОЛ запрошує науковців, студентів, аспірантів, здобувачів, практикуючих юристів взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції

СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ДОСЯГНЕННЯ, ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

17-18 лютого 2022 року
місто Куновіце
(Чеська Республіка)

  ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 2. Конституційне право; муніципальне право;
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 5. Трудове право; право соціального забезпечення;
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 11. Міжнародне право;
 12. Філософія права;
 13. Кінологія;
 14. Національна безпека;
 15. Державна безпека;
 16. Економічна безпека;
 17. Психологія;
 18. Педагогіка;
 19. Економіка.
 20. Філософія.
 21. Робочі мови конференції: українська, російська, чеська, словацька, англійська.

  Форма участі:очна, дистанційна.

  ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. тези доповіді;
 2. заповнена авторська довідка;
 3. відсканована (або сфотографована) копія оплати організаційного внеску
 4. Усі документи необхідно надіслати до 15 лютого 2022 року на електронну адресу: eipe.ucoz@gmail.com

  ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 1. Обсяг тез – до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова;
 2. Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 3. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 4. Перший рядок – назва напрямку;
 5. Другий рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
 6. Третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад (міжрядковий інтервал – 1,5);
 7. Наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);
 8. Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 9. Наприклад:

  Напрямок: 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Раскевич С. В.

  аспірант кафедри цивільного права
  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  м. Харків, Україна

  ВИМОГИ ПРИНЦИПУ ЗАКОННОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА

  Принцип законності тлумачення права є складним юридичним явищем, задля реалізації вимог якого інтерпретатори повинні керуватися у своїй діяльності правовими актами, діяти в межах своєї компетенції та приймати акти тлумачення, що не суперечать приписам чинного законодавства [1, с. 107].

  Список використаних джерел:

  1. 1. Кривов'язюк І. В., Смерічевський С. Ф., Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств : монографія. Київ : Кондор, 2018. 200 с.

  ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника
 2. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 3. Посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання.
 4. Електронна пошта
 5. Контактний телефон
 6. Адреса Нової пошти, номер відділення, номер телефону та ПІБ отримувача для направлення збірника матеріалів конференції та сертифікату.

  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 • Вартість участі в конференції – 400 грн (друкований примірник збірника тез конференції оплачується додатково +300 грн).
 • Організаційний внесок включає: видання матеріалів в формі електронного збірника, сертифікат про участь, розсилку інформаційних листів і запрошень та організаційні витрати.
 • Збірник конференції буде виданий в Чехії з присвоєнням йому UDC та міжнародного номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

  РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

 • Для переказу з картки на карту:
 • Поповнення картки
 • ПриватБанк
  4149 4991 2042 4823, Пасічник Дарина Сергіївна
 • Monobank
  5375 4115 0159 0413, Пасічник Дарина Сергіївна

  ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • ГО «Європейський інститут післядипломної освіти»
 • м. Київ, вул. Жилянська, 148, офіс 108.
 • тел. +38098 807 77 08
 • електронна адреса:
 • eipe.ucoz@gmail.com

 • Академія ГУСПОЛ
 • м. Куновіце (Чеська Республіка)
 • тел. +420606301224
 • електронна адреса: epi@edukomplex.cz


Добавлено: 06 Січня 2022 13:49 | Автор: eipeassist