Науково-педагогічне стажування

  11-15 червня 2018 року в Гуманітарно-природничому університеті м. Сандомир, Республіка Польща, відбудеться науково-педагогічне стажування на тему: "Заклади вищої освіти як середовище формування нового покоління правознавців".

  Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту.

  Всі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування. 

  Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння чених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

  Сертифікат є документом, який також підтверджує проходження стажування, відповідно до ст. 7. п. 5 нового проекту Закону України "Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії" спеціальності "право" має гарантувати такі критерії до кадрового забезпечення освітнього процесу правничої школи, що мають наукові ступені та вчені звання, беруть участь в міжнародних стажуваннях.

 Добавлено: 11 Червня 2018 00:00 | Автор: Admin